Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

La Millora Continua Garantida a partir d'un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat Certificat i l'Acreditació Institucional de la FCEP

[ Certificat SIGQ ]

[ Certificat Centre Acreditat ]

|Alt imatge central|

​​​​​​D'acord al compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política i d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

La URV ha definit la seva política i estratègia en l'àmbit de la qualitat docent, així com les responsabilitats en l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments. 

La URV fa públic el seu compromís amb la qualitat mitjançant la política de qualitat.

Dins d'aquest context, la FCEP ha implementat i desplegat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) que garanteix la qualitat de les titulacions que estan dins del seu abast i la seva millora contínua.

En aquest sentit, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, que serveix de guia estratègica per a totes les accions que es desenvolupin.

Els òrgans de govern implicats en la qualitat a la FCEP són: la Responsable del SIGQ, la Dra. Carme Garcia Yeste(ELIMINAR) i la Comissió de Qualitat


Per dubtes i consultes podeu adreçar-vos a: qualitat.fcep(ELIMINAR)@urv.cat

La Facultat ha dissenyat i aprovat el seu propi: