Universitat Rovira i Virgili

Pla d'acció tutorial

La tutoria és una part substancial del procés d'ensenyament-aprenentatge universitari i una estratègia per promoure'n la millora.

En aquest context, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia va dissenyar i aprovar el seu Pla d'Acció Tutorial, que incloïa tots els graus del centre i es va modificar per incloure també els màsters.

► Informes d'Avaluació