Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

|Alt imatge columna esquerra|

El treball a la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) va culminar a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia amb la verificació i autorització dels següents graus i màster

GRAUS

► Grau de Psicologia
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]

► Grau de Pedagogia
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]
► Grau d'Educació Social
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]
► Grau d'Educació Primària
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]: [Sescelades] [Terres de l'Ebre
► Grau d'Educació Infantil
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]:[Sescelades][Terres de l'Ebre][Seu Baix Penedès]

MÀSTER
► Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]
► Màster universitari en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]
► Màster de Psicologia General Sanitària
[Memòria de verificació] [RUCT]
[Coneix la Qualitat]