Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

|Alt imatge columna esquerra|

El treball a la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) va culminar a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia amb la verificació i autorització dels següents graus i màster

GRAUS
► Grau en Psicologia


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat] [Informes d’avaluació externa]
► Grau en Pedagogia


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat] [Informes d’avaluació externa]
► Grau en Educació Social


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat] [Informes d’avaluació externa]
► Grau en Educació Primària


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat]: [Sescelades] [Terres de l'Ebre] [Informes d’avaluació externa]
► Grau en Educació Infantil


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat]:[Sescelades][Terres de l'Ebre][Seu Baix Penedès] [Informes d’avaluació externa]

MÀSTERS
► Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat] [Informes d’avaluació externa]
► Màster universitari en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat] [Informes d’avaluació externa]
► Màster universitari en Psicologia General Sanitària


[Memòria de verificació]
[RUCT] [BOE Pla d’estudis]
[Coneix la Qualitat] [Informes d’avaluació externa]

Pujar