Universitat Rovira i Virgili

Treball de Fi d'Estudis

 Bústia de queixes i suggeriments de la FCEP

Documentació

Calendari d'inscripció del TFG/TFM curs 2023-24


Sol·licitud d’inscripció del Treball Fi de Grau (TFG)

Convocatòria juny: primera convocatòria i avançament segona convocatòria

Termini d’inscripció del 1 al 12 de maig de 2024

Sol·licitud d'inscripció del Treball Fi de Màster (TFM)

MÀSTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA ⇒ Convocatòria juny: primera convocatòria i avançament segona convocatòria

Termini d'inscripció del 1 al 12 de maig de 2024

MÀSTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT ⇒ Convocatòria juny: primera convocatòria i avançament segona convocatòria

Termini d’inscripció del 27 de maig al 3 de juny 

MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA ⇒ Convocatòria juny: primera convocatòria i avançament segona convocatòria

Termini d'inscripció del 3 al 10 de juny


El teu TFG en 10 passes

                     

Repositori institucional

Consulta les defenses i tribunals de TFG/TFM:

Calendari d'inscripció del TFG/TFM del Curs 2023-24  

Recordeu que heu d'estar matriculats del TFG o TFM per inscriure'l

Consulta l'assignació de tutories de TFG/TFM:

Pujar