Universitat Rovira i Virgili

Treball de Fi d'Estudis

El teu TFG en 10 passes


Calendari d'inscripció del TFG/TFM -curs 2020-21-

► Guies de la FCEP

Guia General de Centre per al TFG

Guia General de Centre per al TFM

►Guies específiques dels treballs fi de grau (TFG)

►Guies específiques dels treballs fi de màster (TFM)

Pujar

Beneficis de publicar el teu TFG/TFM al repositori institucional

Repositori institucional

 

Sol·licitud d'inscripció del Treball Fi de Grau/Màster

Calendari d'inscripció del TFG/TFM -curs 2020-21   

Convocatòria de juny 2021: GRAUS de la FCEP
Termini: del 4 al 17 de maig

Recordeu que heu d'estar matriculats del TFG o TFM per inscriure'l

Consulta l'assignació de tutories de TFG/TFM:

Pujar