Universitat Rovira i Virgili

Treball de Fi d'Estudis

 Bústia de queixes i suggeriments de la FCEP

Documentació

Calendari d'inscripció del TFG/TFM curs 2022-23


Sol·licitud d’inscripció del Treball Fi de Grau (TFG)

2a convocatòria.

Termini d’inscripció del 26 de juny al 9 de juliol de 2023.

Sol·licitud d'inscripció del Treball Fi de Màster (TFM)

2a convocatòria.

Termini d’inscripció del 26 de juny al 9 de juliol de 2023 [Màster en Psicologia General Sanitària].

Termini d'inscripció del 3 al 7 de setembre de 2023 [Màster en Formació del Professorat].

Termini d'inscripció del 1 al 12 de setembre de 2023 [Màster en Tecnologia Educativa].


El teu TFG en 10 passes

                     

Repositori institucional

Consulta les defenses i tribunals de TFG/TFM:

Calendari d'inscripció del TFG/TFM del Curs 2022-2 

Recordeu que heu d'estar matriculats del TFG o TFM per inscriure'l

Consulta l'assignació de tutories de TFG/TFM:

Pujar