Universitat Rovira i Virgili

Treball de Fi d'Estudis

 Bústia de queixes i suggeriments de la FCEP

Calendari d'inscripció del TFG/TFM curs 2020-21

Documentació

El teu TFG en 10 passes

                     

Repositori institucional

 

Sol·licitud d'inscripció del Treball Fi de Grau/Màster

Calendari d'inscripció del TFG/TFM curs 2021-22  

Convocatòria setembre 21: MÀSTERS DE LA FCEP
- de l’1 al 22 de setembre-

Recordeu que heu d'estar matriculats del TFG o TFM per inscriure'l

Consulta l'assignació de tutories de TFG/TFM:

Pujar