Universitat Rovira i Virgili

Indicadors de seguiment

Seguiment de titulacions

Indicadors

Cursos acadèmics  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Graus
Grau de Psicologia
Grau de Pedagogia
Grau d'Educació Social
Grau d'Educació Primària Campus Sescelades
Campus Terres de l'Ebre

Grau d'Educació Infantil

Campus Sescelades
Campus Terres de l'Ebre
Seu Baix Penedès
Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària
Màsters
Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyaments d'Idiomes.
Màster en Tecnologia educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
Màster en Psicologia General Sanitària