Universitat Rovira i Virgili

Delegats i delegades de curs

El delegat o delegada de curs manté una comunicació regular entre els seus companys i companyes, el professorat i els responsables de la Facultat i la URV, amb la finalitat de fomentar un mitjà d'interlocució permanent entre els diferents col·lectius.

Llistat de Delegats i delegades de curs – Curs Acadèmic 


Grau de Psicologia

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r matí      
1r tarda      
2n matí      
2n tarda      
3r      
4t      

Pujar

Grau de Pedagogia

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r       
2n delegada      
2n sotsdelegada      
3r      
4t      


Pujar

Grau d’Educació Social

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r       
2n       
3r sotsdelegada      
4t      

Pujar

Grau d’Educació Primària

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r M1      
2n      
3r      
4t      

Pujar

Grau d'Educació Infantil

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r M1 sotsdelegada      
1r M2 delegada      
2n      
3r      
4t      

Pujar

Doble grau d'Educació Infantil i Primària

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r Delegat  
1r Delegada      
2n      
3r      
4t      
 
     

Pujar

Grau d'Educació Primària – CTE

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r       
2n      
3r      
4t      

Pujar

Grau d'Educació Infantil – CTE

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r       
2n      
3r      
4t      

Pujar

Doble grau d'Educació Infantil i Primària – CTE

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r      
2n      

Pujar

Grau d'Educació Infantil - SBP

Curs/grup nom cognom correu electrònic
1r       
2n      
3r      
4t      

Pujar

Normativa

Normativa de delegats i delegades de curs de graus de la URV
Reconeixement de crèdit per representació estudiantil (article 2.6, pàgina 9)


Lliurament de memòries d'activitat de delegat/delegada de curs

Bústia de queixes i suggeriments de la FCEP