Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i acreditació

A partir de la implantació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, d'acord amb les directrius d'AQU, i per tal de garantir la qualitat i adequació de les titulacions, es publica periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, fent un seguiment periòdic del seu desenvolupament.

Les titulacions se sotmeten periòdicament a un procés d'acreditació que validi el seu caràcter oficial.

Seguiment i acreditació de les titulacions

Indicadors


►Informes de seguiment/acreditació

>Curs 2017-2018

Informe de seguiment de centre
Annex a l’Informe bianual de seguiment de les titulacions de la FCEP

>Curs 2016-2017

Autoinforme d'acreditació del Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Informe bianual de seguiment de les titulacions de la FCEP

>Curs 2015-2016

Autoinforme d'acreditació del Màster de Psicologia General Sanitària

>Curs 2014-2015

Informe de seguiment del Màster de Psicologia general Sanitària i del Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillertat, Fromació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

>Curs 2013-2014

Autoinforme d'acreditació dels graus de la FCEP i del Màster de Tecnologia Educativa

>Curs 2012-2013

Autoinforme d'acreditació del Màster de Formació del Professorat
Informes de seguiment de les titulacions de la FCEP:
 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement
 ♦ Màster en Psicologia de la Salut

Pujar


> Curs 2011-12

Informes de seguiment de les titulacions de la FCEP:
 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Formació del Professorat d'ESO i BAT, FP i EI

> Curs 2010-11

Informes de seguiment de les titulacions de la FCEP:
 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Formació del Professorat d'ESO i BAT, FP i EI

> Curs 2009-10

Informes de seguiment de les titulacions de la FCEP:
 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Formació del Professorat d'ESO i BAT, FP i EI

Pujar

Històric d'informes 

>Curs 2011-2012

>Curs 2010-2011

>Curs 2009-2010