Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques i Treball de Fi d'Estudis

 

►Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària

Pujar

►Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària

Pujar

►Grau d'Educació Social

Pujar

►Grau de Pedagogia

Pujar

►Grau de Psicologia

Pujar

►Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes

Pujar

►Màster en Psicologia general sanitària

Pujar

►Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement

Pujar

►Pràctiques de cooperació a Nicaragua

Pujar

Sol·licitud d'inscripció als centres de pràctiques:

Consulta l'assignació de:

►Documentació

Pujar

►Autoritzacions per realitzar activitats fora de l'FCEP

Pujar