Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

|Alt imatge central|

D'acord al compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política i d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles

En aquest sentit, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, que serveix de guia estratègica per a totes les accions que es desenvolupin.

► Política de Qualitat (aprovat el 15 de gener de 2010 i modificada el 17 de juliol de 2018)
La Facultat ha dissenyat i aprovat el seu propi Manual de Qualitat.

 ► Manual de Qualitat (aprovat el 7/6/2010 i modificat el 4/11/2015 i el 22/05/2019))
El Manual de Qualitat defineix i documenta els Processos del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGC)

Quadre d'objectius