Universitat Rovira i Virgili

Treball de Fi d'Estudis

​​

Calendari d'inscripció del TFG/TFM -curs 2019-20-

► Guies de la FCEP

Guia General de Centre per al TFG

Guia General de Centre per al TFM

►Guies específiques dels treballs fi de grau (TFG)

►Guies específiques dels treballs fi de màster (TFM)

Pujar

Beneficis de publicar el teu TFG/TFM al repositori institucional

Repositori institucional

   

Sol·licitud d'inscripció del Treball Fi de Grau / Màster

Convocatòria de juny 2020: obert el 1r termini del Màster de Formació del Professorat -de l’1 al 9 de juny- (consulteu el calendari per cada titulació)

Recordeu que heu d'estar matriculats del TFG o TFM per inscriure'l

Consulta l'assignació del teu tutor/a del TFG/M

Curs 2019-20 

Pujar