Universitat Rovira i Virgili

Prova Aptitud Personal - Convocatòria extraodinària

Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Convocatòria extraordinària PAP Educació Infantil i Educació Primària 2021
Tràmit Termini
Matrícula Del divendres 25 al dimecres 30 de juny.
Prova Divendres 16 de juliol.
Publicació del resultat Dimarts 27 de juliol.
Sol·licitud de revisió Dimarts 27 i dimecres 28 juliol.
Publicació del resultat de revisió Dimarts 7 de setembre.
Sol·licitud de visualització d'exàmens Del dimarts 7 al dijous 9 de setembre.

Qui s’ha de presentar a la PAP?

S'han de presentar:

 • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
 • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l'acabin aquest any.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l'accés per a més grans de 40 anys.
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019 o el 2020.
 • Estudiants d'anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

* Obtenir una nota igual o superior a 5 punts, com a resultat de la mitjana aritmètica de les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la fase general de la PAU o de la fase general de les proves per a més grans de 25 i de 45 anys, sempre i quan les notes particulars d'aquestes matèries siguin iguals o superiors a 4 punts.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar

PAP 2021

PAP 2021