Universitat Rovira i Virgili

Prova Aptitud Personal

Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Convocatòria ordinària PAP Educació Infantil i Educació Primària 2021

Tràmit Termini
Matrícula del dimarts 16 de febrer al dilluns 1 de març.
Prova dissabte 10 d'abril.
Publicació del resultat dimarts 4 de maig.
Sol·licitud de revisió dimarts 4 i dimecres 5 de maig.
Publicació del resultat de revisió divendres 14 de maig.
Sol·licitud de visualització d'exàmens del divendres 14 al dilluns 17 maig.

Qui s’ha de presentar a la PAP?

S'han de presentar:

 • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
 • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l'acabin aquest any.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l'accés per a més grans de 40 anys.
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019 o el 2020.
 • Estudiants d'anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

* Obtenir una nota igual o superior a 5 punts, com a resultat de la mitjana aritmètica de les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la fase general de la PAU o de la fase general de les proves per a més grans de 25 i de 45 anys, sempre i quan les notes particulars d'aquestes matèries siguin iguals o superiors a 4 punts.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar

PAP 2021

PAP 2021