Universitat Rovira i Virgili

Proves d'Accés a la Universitat i Proves d'Aptitud Personal

Del al

El Govern i les universitats de Catalunya han acordat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) les noves dates de celebració de les diferents proves d'accés a la universitat, en la seva convocatòria ordinària, així com les bases per a la flexibilització de l'opcionalitat en les matèries de la PAU 2020.

L'ajornament generalitzat del calendari es pren davant l'actual situació excepcional d'emergència sanitària, per minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població. Per aquest motiu el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia.

Així mateix, el nou calendari i les bases de flexibilització permeten garantir que l'alumnat accedeixi a la universitat respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que sempre -i també en circumstàncies excepcionals- han de regir l'accés i l'admissió als estudis universitaris.

Nou calendari de les proves d'accés a la universitat

El nou calendari per a la realització de les proves d'accés a la universitat, queda de la següent manera:

  • La convocatòria ordinària de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) s'ajorna als dies 7, 8, 9 i 10 de juliol.
  • Les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària es programa pel 15 de juliol.
  • La Prova d'Accés a la Universitat per a més grans de 25/45 anys es posposa fins el 18 de juliol.

Pots consultar més informació aquí

Flexibilització de l'opcionalitat en la convocatòria ordinària de la PAU

En la reunió extraordinària de la CAAE que es va fer ahir, també es van acordar les bases per a la flexibilització de l'opcionalitat en la convocatòria de la PAU 2020. En aquest sentit, i donat el cessament temporal de l'activitat lectiva al batxillerat, s'ha consensuat realitzar una adaptació de la PAU en el sentit de flexibilitzar l'opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries perquè l'alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per completar cada examen.

En aquests moments, els coordinadors de cada matèria de la PAU ja han començat a treballar per aplicar aquesta flexibilització tenint en compte que:

a) No és una reducció dels temaris, atès que els centres de batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d'aprenentatge.

b) No significa un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen.

c) Qualsevol adaptació o flexibilització en la tria entre opcions, allà on n'hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, la durada de cada examen.

d) Aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d'examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com de la tipologia habitual de l'examen.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar