Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Proclamació provisional de candidats/es a les eleccions a degà/ana de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Dijous, 7 de juny de 2018

ELECCIÓ DE DEGÀ/ANA

Facultat de  Ciències de l'Educació i Psicologia

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS

D'acord amb l'article 29 del Reglament Electoral de la URV, aprovat pel Consell de Govern en sessió de 18 de desembre de 2013, són proclamats provisionalment els candidats següents:

  • MARQUÉS MOLÍAS, Luis

Josep Demestre Viladevall

President de la Comissió electoral de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Tarragona, 7 de juny de 2018

Contra aquesta proclamació es pot interposar recurs, davant la Junta Electoral, fins el dia 12 de juny de 2018, a les 13:00 hores.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar