Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i acreditació

A partir de la implantació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, d'acord amb les directrius d'AQU, i per tal de garantir la qualitat i adequació de les titulacions, es publica periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, fent un seguiment periòdic del seu desenvolupament.

> Seguiment de les titulacions

Informes


Indicadors

Cursos acadèmics  2015-16 2016-17
Graus
Grau de Psicologia
Grau de Pedagogia
Grau d'Educació Social
Grau d'Educació Primària Campus Sescelades
Campus Terres de l'Ebre

Grau d'Educació Infantil

Campus Sescelades
Campus Terres de l'Ebre
Seu Baix Penedès
Màsters
Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyaments d'Idiomes.
Màster en Tecnologia educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
Màster en Psicologia General Sanitària


Informes

Curs 2014-15: Màster de Psicologia general Sanitària i Màster de Formació del Professorat d'ESO, BAT, FP i EI

Curs 2012-13

Curs 2011-12

Curs 2010-11

Curs 2009-10

 

Curs 2012-13

 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement
 ♦ Màster en Psicologia de la Salut
 

Curs 2011-12

 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Formació del Professorat d'ESO i BAT, FP i EI

Curs 2010-11

 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Formació del Professorat d'ESO i BAT, FP i EI

Curs 2009-10

 ♦ Grau d'Educació Infantil
 ♦ Grau d'Educació Primària
 ♦ Grau d'Educació Social
 ♦ Grau de Psicologia
 ♦ Grau de Pedagogia
 ♦ Màster en Formació del Professorat d'ESO i BAT, FP i EI