Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Visita del Comitè d'Avaluació Extern per a la Certificació del SIGQ

Seran 3 sessions virtuals

Després de dues sessions virtuals els dies 14 i 21 d'octubre, el proper 6 de novembre rebrem la visita virtual del Comitè, serà la última sessió.

En aquestes els membres del Comitè entrevistaran a diferents representants dels col·lectius de la Facultat i dels serveis de la URV que participen en els processos del SIGQ (equip de direcció, professorat, estudiantat, egressat i PAS).

La certificació del SGIQ té com a objectiu assegurar que el disseny, l'aprovació, el desenvolupament, el seguiment, la millora, la modificació i, si escau, l'extinció dels programes formatius es desenvolupen correctament. 

És a dir, la certificació pretén comprovar el desplegament correcte de tots els objectius, donant-hi resposta d'una manera eficient i orientada a la millora contínua.

La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent té assegurat el funcionament adequat de certs mecanismes d'actuació i que per tant ha assolit un grau de maduresa que li ha de permetre una autonomia més gran.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar