Universitat Rovira i Virgili

Autoinforme d'acreditació del Màster de Formació del Professorat

Del al

D'acord amb els estàndards fixats per les Agències de Qualitat i per tal de fomentar la participació de la comunitat universitària de la FCEP i dels diferents agents (empreses col·laboradors i societat en geneneral) en el procés d'acreditació de les titulacions, s'obre un període d'exposició pública, del 18 de setembre a l'1 d'octubre de 2018, de l'autoinforme d'acreditació del Màster de Formació de Professorat per tal que puguin fer les aportacions i/o suggeriments.

Podeu fer arribar els vostres comentaris a la Bustia de Consultes i Suggeriments de la FCEP, fins al proper 1 d'octubre.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar